Inventarisatie

June 28, 2019

Op 27 juni zijn de planten van het land van Siem in kaart gebracht. Het gaat om zeker 80 verschillende soorten. De lijst is niet helemaal compleet omdat het echt om een momentopname gaat. Enkele echte voorjaarsplanten zullen bijvoorbeeld ontbreken.

Echte Koekoeksbloem*
Pinksterbloem
Grote weegbree
Gekartelde Weegbree* (?)
Smalle Weegbree
Akkerdistel
Kale Jonker
Wolfspoot
Koninginnekruid
Grote Lisdodde
Waterkruiskruid
Smalle stekelvaren
Zompvergeet-me-nietje
Rode klaver
Witte Klaver
Hondsdraf
Veenwortel
Dotterbloem
Rietorchis
Haagwinde
Gewone hoornbloem
Gewone rolklaver
Waterzuring
Kleine watereppe
Moeraswalstro
Moeraswederik (?)
Moerasvergeet-me-nietje
Harig Wilgenroosje
Watermunt
Gele lis
Krulzuring
Moerasandoorn
Gewone engelwortel
Grote brandnetel
Kleefkruid
Kruipende boterbloem
Zilverschoon
Scherpe boterbloem
Bermzuring
Veldzuring
Gevleugeld Hertshooi
Paardenbloem
Grote Ratelaar
Vertakte Leeuwentand
Waterscheerling
Veerdelig Tandzaad
Zwanenbloem
Dotterbloem
Liggende vetmuur
Vogelmuur*
Roze dovenetel*

Bomen

Grauwe wilg
Zwarte els

Biezen

Ruwe Bies
Heen
Slanke waterbies

Russen

Ziltrus
Zomprus
Greppelrus
Zilte Greppelrus
Paddenrus (?)
Pitrus
Biezenknoppen

Zeggen

Valse Voszegge
Hazenzegge
Zwarte zegge
Oeverzegge
Zompzegge (2021)

Grassen

Liesgras
Duinriet
Kamgras
Rietzwenkgras
Geknikte Vossestaart
Kweek
Reukgras
Fioringras
Gestreepte Witbol
Engels Raaigras
Kropaar
Mannagras
Rietgras
Riet
Ruw Beemdgras*

Waterplanten

Groot Nimfkruid
Grof Hoornblad
Schedefonteinkruid
Kikkerbeet

*) Op 11 april 2020 hebben we nogmaals alles in kaart gebracht, enkele toevoegingen zijn in de lijst gezet.