Planten in het Land van Siem

Er komen zoveel verschillende planten op het land voor dat ik ze nooit allemaal kan beschrijven. Maar bekijk zeker ook even de lijst met karakteristieke planten die van de Kalverpolder.

Waterkruiskruid

Waterkruiskruid (Jacobaea aquatica) is de zuster van het bekendere Jacobs kruiskruid uit de familie van de composieten. In 2018 kwamen er enkele exemplaren voor in het land, tegenwoordig (2021) staan in het de nattere middenstuk van het land, waar de plant zich prima thuis voelt. ... Lees verder …

Zwarte Zegge

Zwarte zegge is een van de zegge (carex) soorten in het land. Het vormt momenteel (2021) vrij grote zoden op een vochtig stukje, tussen oa valse voszegge. Zwarte zegge is grijsgroenig van blad, waardoor je van afstand heel mooi de kleuring in het land kunt zien. ... Lees verder …

Reukgras

Gewoon reukgras is een niet dominante grassoort die op het Land van Siem veel voorkomt. Reukgras dank zijn naam aan de geur, een zoetige geur die iets van karamel wegheeft. Vandaar ook zijn bijnaam, toffee-gras. Vroeger werd het wel als smaakmaker gebruikt, maar omdat het licht giftig is wordt dit niet meer gedaan. ... Lees verder …

Gevleugeld Hertshooi

Gevleugeld hertshooi, of Hypericum tetrapterum, is een soort die vooral voorkomt bij veen en in drassige hooilanden. Het kruid heeft gele bloemen en bloeit aan het einde van de zomer, in juli en augustus, met gele trossen. De bloemtrossen kleuren mooi rood als ze rijpen richting zaad. ... Lees verder …

Tags: dotterbloemgrasland

Groot Nimfkruid

Groot Nimfkruid is een waterplant met geveerde blaadjes die een beetje dikkig, bijna opgezwollen aanvoelen. Je kan ze een beetje laten knappen, of knisperen, als je er hard indrukt. Bron: Wikipedia, Kristian Peters Wat Groot Nimfkruid bijzonder maakt is dat het een hele zeldzame plant is in Noord Holland, terwijl het rond het land van Siem in grote getalen voorkomt. ... Lees verder …

Valse Voszegge

Eén van de meest voorkomende planten op het land is de valse voszegge. Het komt vooral voor op een vochtig stuk in het midden van het land, waar een soort plas-dras situatie is. Daar deelt hij het land met echte koekoeksbloem, waterkruiskruid, zwarte zegge en rietorchis. ... Lees verder …

Tags: zegge

Zomprus

Zomprus is een zeer algemeen voorkomende plant van natte, voedselrijke, zoete of brakke grond in graslanden. Hij staat aan slootkanten en veenmoerassen, maar kan ook op meer zandige bodems voorkomen. Bron: Wikipedia De zomprus is te onderschijden door de bloemdekbladen, bij zomprus zijn de buitenste bloemdekbladen spits, met uit de top tredend spitsje, 2,5-3,5 mm lang (Heukels). ... Lees verder …

Ruwe Bies

Ruwe bies is een echte verlandingsplant van de Kalverpolder. Ruwe bies is de broer van mattenbies en werd net als deze gebruikt voor vlechtwerkt zoals stoelzittingen etc. Tot in de negentiende eeuw werden de soorten daarvoor geteeld en het was een belangrijk exportproduct. ... Lees verder …

Tags: zoutminnend

Slanke Waterbies

De Slanke waterbies is een overblijvende, wintergroene, plant uit de Cypergrassenfamilie. Het is typisch zo’n plantje die op het eerste oog als gras bestempeld wordt. Maar Slanke Waterbies is meer dan gras. Het zegt veel over het gebied waar het groeit. ... Lees verder …

Tags: zoutminnend

Rietorchis

Het is al weken geleden dat ik de eerste gevlekte bladeren van orchideen op het land ontdekte. Die staan er nog steeds, blad te wezen, zonder bloem. Maar op andere plekken staan ineens wel orchideeen in bloei, de rietorchis. ... Lees verder …