Planten in het Land van Siem

Er komen zoveel verschillende planten op het land voor dat ik ze nooit allemaal kan beschrijven. Maar bekijk zeker ook even de lijst met karakteristieke planten die van de Kalverpolder.

Zomprus

Zomprus is een zeer algemeen voorkomende plant van natte, voedselrijke, zoete of brakke grond in graslanden. Hij staat aan slootkanten en veenmoerassen, maar kan ook op meer zandige bodems voorkomen. Bron: Wikipedia De zomprus is te onderschijden door de bloemdekbladen, bij zomprus zijn de buitenste bloemdekbladen spits, met uit de top tredend spitsje, 2,5-3,5 mm lang (Heukels). ... Lees verder …

Ruwe Bies

Ruwe bies is een echte verlandingsplant van de Kalverpolder. Ruwe bies is de broer van mattenbies en werd net als deze gebruikt voor vlechtwerkt zoals stoelzittingen etc. Tot in de negentiende eeuw werden de soorten daarvoor geteeld en het was een belangrijk exportproduct. ... Lees verder …

Tags: zoutminnend

Slanke Waterbies

De Slanke waterbies is een overblijvende, wintergroene, plant uit de Cypergrassenfamilie. Het is typisch zo’n plantje die op het eerste oog als gras bestempeld wordt. Maar Slanke Waterbies is meer dan gras. Het zegt veel over het gebied waar het groeit. ... Lees verder …

Tags: zoutminnend

Rietorchis

Het is al weken geleden dat ik de eerste gevlekte bladeren van orchideen op het land ontdekte. Die staan er nog steeds, blad te wezen, zonder bloem. Maar op andere plekken staan ineens wel orchideeen in bloei, de rietorchis. ... Lees verder …

Ratelaar

De ratelaar is zo’n plant die “goed uitkomt”. Het doel van het Land van Siem is om het gras te verminderen en de soortenrijkdom te vergroten. De ratelaar helpt daarbij, doordat het parisiteert op gras. In de winter maakt de ratelaar wortels aan en het tapt hiermee de wortels van grassen af. ... Lees verder …

Waterpunge

Waterpunge is kenmerkend voor een niet te voedselrijke brakke bodem. De soort is in Nederland plaatselijk vrij algemeen, maar alleen daar waar zout een invloed op het milieu heeft, zoals de kuststreken en langs het IJsselmeer. Ook de Kalverpolder is, of was (? ... Lees verder …

Scherpe Boterbloem

Boterbloemen en veldzuring, 8 mei 2019, klik voor vergroting. Boterbloemen zijn een beetje giftig waardoor grazend vee het laat staan. Maar omdat het gif vervliegt als het gemaaid en gedroogd wordt worden weilanden met veel boterbloemen wel als hooiland gebruikt. ... Lees verder …

Zuring

Zuring is een plant die, weinig verrassend, van zure grond houdt. En hij smaakt ook nog eens zuur. Je hoort wel eens de verhalen van mensen die de stengels als een soort snoepgoed gebruikten. Een beetje zoals ik vroeger van de vieze zure matjes at. ... Lees verder …

Waterscheerling

De Scheerling ontleent zijn naam aan een oud nederlands woord screninc, dat drek of mest betekent. Je hebt vast een idee hoe de plant dan ruikt. Olivier Pichard - CC BY-SA 3.0 Ondanks de lucht is het wel een mooie plant. ... Lees verder …

Pinksterbloem

De eerste pinksterbloemen zag ik op 12 april bloeien. Klik voor grotere foto De eerste planten zag ik aan de kanten staan, op de wat hogere stukken, maar de pinksterbloem kan ook prima tegen natte voeten. In een natte omgeving zijn de deelblaadjes korter en vormen al snel wortels. ... Lees verder …