Knipsels

Een verzameling krantenknipsels en links over de Kalverpolder, veenweiden etc.

Vroege Vogels over de roerdomp

Hoempende roerdompen in het Ilperveld

De roerdomp komt redelijk veel voor in het Ilperveld. Maar ook op het Land van Siem is hij een graag geziene gast.

Iedereen een beetje boer, voor een bruisend boerenland

Het boerenland van vroeger barstte van het bodemleven. Land van Ons probeert dat terug te brengen. „We zouden willen dat elke Nederlander mede-eigenaar wordt van een stukje land.”

NRC, 23 mei 2020
Zie ook de website van Land van Ons.

Butterfly numbers fall by 84% in Netherlands over 130 years

European insect populations shrink as farming leaves ‘hardly any room for nature’.

The Guardian, 1 april 2019

Nederland verliest in hoog tempo zijn weidevogels

Volgens Vogelbescherming Nederland dreigen patrijs, zomertortel, watersnip en wulp binnen tien jaar in een aantal provincies uit te sterven, als de trend niet wordt gekeerd.

Trouw, 5 maart 2019

Natte landbouw, met lisdodde, helpt tegen klimaatverandering

Wanneer droge weilanden of maisakkers onder water worden gezet om er lisdodde op te telen, kan dat de uitstoot van CO2 uit veenbodems drastisch beperken.

Trouw, 25 oktober 2018

Omhoog met nieuw levend veen

Landschap Noord-Holland haalde vier jaar geleden de bovenlaag van vier hectare zwaar bemest grasland [op het Ilperveld] af en strooide er snippertjes veenmos op. Nu groeien er orchideeën en zonnedauw.

Trouw, 19 oktober 2017