Knipsels

Een verzameling krantenknipsels en links over de Kalverpolder, veenweiden etc.

Wandelnet, enige tijd geleden

Butterfly numbers fall by 84% in Netherlands over 130 years

European insect populations shrink as farming leaves ‘hardly any room for nature’.

The Guardian, 1 april 2019

Nederland verliest in hoog tempo zijn weidevogels

Volgens Vogelbescherming Nederland dreigen patrijs, zomertortel, watersnip en wulp binnen tien jaar in een aantal provincies uit te sterven, als de trend niet wordt gekeerd.

Trouw, 5 maart 2019

Een miljoen huizen dreigen te verzakken, mede door droge zomer

De funderingsproblematiek is verergerd door de ernstige droogte van vorig jaar. Die heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil zeer sterk is gedaald en nog steeds niet op het oude niveau terug is. Daardoor klinkt de bodem op een aantal plaatsen in het land verder in, met name in klei- en veengebieden.

Trouw, 23 februari 2019

Natte landbouw, met lisdodde, helpt tegen klimaatverandering

Wanneer droge weilanden of maisakkers onder water worden gezet om er lisdodde op te telen, kan dat de uitstoot van CO2 uit veenbodems drastisch beperken.

Trouw, 25 oktober 2018