Dieren

Er zijn zoveel dieren in het land van Siem dat er eigenlijk altijd wel wat te zien is. Vogels in de boom, eenden, reigers en fazanten in de weide en voor wie goed kijkt is zijn er de posthoorn- en poelslakken in de put van de waterpomp.

Maar er is ook veel te verwachten. In de kalverpolder zitten veel amfibieën, libellen en vlinders. En natuurlijk zitten er broed- en trekvogels, en af en toe een zoogdier.

Roerdomp

Afgelopen dinsdag, 5 mei, zag ik ineens een roerdomp wegvliegen. Hij stond naast een slootje midden in het Land van Siem. Het is een slootje met slechts een beetje nieuw riet, maar natuurlijk had ik de roerdomp niet gezien voor hij wegvloog. ... Lees verder …

Grote Zilverreiger

Bijna dagelijks komen de grote zilverreigers wel even op bezoek. Het zijn nieuwelingen in Nederland. Welkome gasten, die als eerste de Oostvaardersplassen uitkozen en zich vanuit daar verder verspreiden. En dus ook in de Kalverpolder, en in het Land van Siem. ... Lees verder …

Amfibieën in de Kalverpolder

Amfibieën in de Kalverpolder. De Amfibieën met een [x] achter de naam zijn soorten die ook op het Land van Siem zijn gespot.

... Lees verder …

Broedvogels

Natuurlijk zijn er heel veel broedvogels in de Kalverpolder. Het is een natuurgebied waarvan de meeste landjes niet eens door mensen betreden mogen worden. Vogels vinden er rust genoeg om een nest te bouwen. Veel van de vogels doen het land van Siem ook vaak aan.

... Lees verder …

Tags: vogels lijstjes inventarisatie

Libellen in de Kalverpolder

Alle waarnemingen zijn gedaan in periode 2004-2005. Libellen met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gevonden.

... Lees verder …

Tags: libellen insecten lijstjes inventarisatie

Trekvogels in de Kalverpolder

Enkele overwinterende en doortrekkende vogels uit het Beheerplan Kalverpolder. Er is ook een lijst met broedvogels. De lijst hieronder is van dubbele soorten ontdaan.

De vogels met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gezien.

... Lees verder …

Tags: vogels lijstjes inventarisatie

Vissen in de Kalverpolder

Zomaar vissen in de Kalverpolder mag niet, je moet dan lid zijn van de plaatselijke visvereniging, Esox, die het visrecht in het water pacht.
Esox is al een oude vereniging en altijd nauw betrokken geweest bij de Kalverpolder. Het is ontstaan uit een stel vrienden die van de rechthebbende beroepsvisser vergunningen kochten. Dat was begin jaren vijftig, je kon dan een vergunning kopen, waar je wat aas bij kreeg en je kon een bootje huren. Het vissen ging op snoek.

... Lees verder …

Tags: vissen lijstjes inventarisatie

Vlinders in de Kalverpolder

Vlinders in de Kalverpolder, waarnemingen uit 2005.

... Lees verder …

Tags: vlinders insecten lijstjes inventarisatie

Zoogdieren in de Kalverpolder

In het Beheerplan Kalverpolder staat een lijst van enkele zoogdieren die in de polder voorkomen. Alle waarnemingen hier zijn meer dan 10 jaar geleden gedaan met als laatste 2006. Soorten met een [x] achter de naam zijn dieren die gespot zijn in het Land van Siem. ... Lees verder …

Tags: zoogdieren lijstjes inventarisatie