Ongewenste Gasten

Eigenlijk moet het beleid “natuurlijk” zijn. De natuur zijn vooral zijn gang laten gaan, met een maaibeleid dat de planten niet in de weg zit. Dat is het uitgangspunt voor het weiland. Maar soms heb je indringers. Het is helemaal niet erg als een plantje niet op de gastenlijst stond, maar echt ongewenste gasten kunnen geweigerd worden.

Pitrus

Februari 2019 heb ik pitrus verwijderd van het weiland. De reden is simpel, land in de omgeving heeft soms te veel, soms veel te veel. Pitrus is een plant die houdt van natte grond met een iets hogere zuurgraad, dus het past bij een veenweide.

Maar pitrus kan erg overheersend zijn. Vooral in weilanden waar veel begrazing is, dieren eten er omheen en de pitrus ruikt zijn kans. De foto hieronder is van een landje honder meter verder op, je ziet eigenlijk alleen nog maar pitrus en een beetje kaalgevroten gras.

Door pitrus gedomineerd

Het was overigens niet alle pitrus, ongeveer tweederde denk ik, maar toch al 3 kruiwagens vol. Ik vind het best een mooie plant, dus een beetje pitrus misstaat niet, en ik ga er vanuit dat ik het best zelf in de hand kan houden, zo lang ik er maar een beetje op let.

kruiwagen vol pitrus