Wandelingen

NS wandeling (13 km)

Er is een oude NS wandeling die door de Kalverpolder gaat. De route volgt deels het Trekvogelpad en komt ook door de Enge Wormer en langs de molens van de Zaanse Schans. Omdat staatsbosbeheer het laarsenpad tijdelijk heeft gesloten is het stukje door de weiden net achter de molens niet begaanbaar.

NS wandeling Zaanse Schans

Molenroute (9 km)

De molenrouten gaat langs het Wormer- en Jisperveld en de kalverpolder.

De tijd lijkt geen grip te hebben op dit Hollandse landschap. Molens en Zaans groene huizen aan de horizon vormen het decor van deze wandeling.

De wandeling gaat ook over de Braakdijk, langs het Land van Siem. De route is gemarkeerd door middel van houten paaltjes met een rode pijl.

De overgang naar de Klaverpolder is duidelijk: de grote groene kavels veranderen in smalle, natte graslanden vol water- en weidevogels.

Route via route.nl

Trouw heeft de wandeling beschreven in een artikel:
Wandelen / In de Zaanstreek wemelt het van de molens en de vogels.