Amfibieën in de Kalverpolder

February 1, 2019

Amfibieën in de Kalverpolder. De Amfibieën met een [x] achter de naam zijn soorten die ook op het Land van Siem zijn gespot.

Naam  

Rugstreeppad | Gewone pad | Meerkikker (of Grote groene kikker) Kleine watersalamander | Bruine kikker | Bastaard kikker (of Middelste groene kikker)

Bron: Observaties J.Noordijk, via het beheerplan Kalverpolder