Planten in de Kalverpolder

February 2, 2019

In het Beheerplan Kalverpolder staat een lijst van 78 karakteristieke en/of minder algemene plantensoorten genoemd die in de Kalverpolder voorkomen.

De planten met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gevonden.

Naam  
Aalbes Haagwinde Slanke waterbies
Aarvederkruid Hazenzegge Slanke waterkers [x]
Appelbes Heen Smalle stekelvaren
Biezenknoppen Kamgras Smalle waterpest
Bleke basterdwederik Kamvaren Snavelruppia
Brede stekelvaren Kikkerbeet Sporkehout
Dubbelloof Krabbenscheer Stijve waterranonkel
Echte koekoeksbloem [x] Kruipganzerik Tenger fonteinkruid
Echte valeriaan Lidsteng Tormentil
Egelboterbloem Mannetjesvaren Veenpluis
Gekroesd fonteinkruid Moerasandijvie Veenwortel
Gele lis Moerasandoorn Watergentiaan
Gele waterkers Moerasbasterdwederik Watergras
Geoord helmkruid Moerasmelkdistel Waterkruiskruid
Gesteelde zannichellia Moerasrolklaver Watermunt [x]
Gewone dotterbloem [x] Moerasvaren Waterpeper
Gewone engelwortel [x] Moerasviooltje Waterpunge [x]
Gewone waternavel Moeraszoutgras Waterscheerling [x]
Gewoon sterrenkroos Pitrus [x] Wijfjesvaren
Goudknopje Rietorchis Wilde kamperfoelie
Grof hoornblad Rode kornoelje Zeegroene rus
Groot nimfkruid Rode waterereprijs Zilte rus
Grote egelskop Ronde zonnedauw Zompzegge [x?]
Grote Kattenstaart Roze winterpostelein Zulte
Grote kroosvaren Ruwe bies Zwanenbloem [x]
Grote waterweegbree Schedefonteinkruid Zwarte bes

Link beheerplan Kalverpolder

Tags: planten lijstjes inventarisatie