Planten in de Kalverpolder

February 2, 2019

In het Beheerplan Kalverpolder staat een lijst van 78 karakteristieke en/of minder algemene plantensoorten genoemd die in de Kalverpolder voorkomen.

De planten met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gevonden.

Naam  
Aalbes Haagwinde [x] Slanke waterbies [x]
Aarvederkruid Hazenzegge [x] Slanke waterkers [x]
Appelbes Heen [x] Smalle stekelvaren
Biezenknoppen [x] Kamgras [x] Smalle waterpest
Bleke basterdwederik Kamvaren Snavelruppia
Brede stekelvaren [x] Kikkerbeet [x] Sporkehout
Dubbelloof Krabbenscheer Stijve waterranonkel
Echte koekoeksbloem [x] Kruipganzerik Tenger fonteinkruid
Echte valeriaan Lidsteng Tormentil
Egelboterbloem Mannetjesvaren Veenpluis
Gekroesd fonteinkruid Moerasandijvie Veenwortel [x]
Gele lis [x] Moerasandoorn [x] Watergentiaan
Gele waterkers Moerasbasterdwederik Watergras
Geoord helmkruid Moerasmelkdistel Waterkruiskruid [x]
Gesteelde zannichellia Moerasrolklaver Watermunt [x]
Gewone dotterbloem [x] Moerasvaren Waterpeper
Gewone engelwortel [x] Moerasviooltje Waterpunge [x]
Gewone waternavel Moeraszoutgras [x] Waterscheerling [x]
Gewoon sterrenkroos Pitrus [x] Wijfjesvaren
Goudknopje Rietorchis [x] Wilde kamperfoelie
Grof hoornblad Rode kornoelje Zeegroene rus
Groot nimfkruid [x] Rode waterereprijs Zilte rus [x]
Grote egelskop Ronde zonnedauw Zompzegge [x?]
Grote Kattenstaart Roze winterpostelein Zulte
Grote kroosvaren Ruwe bies Zwanenbloem [x]
Grote waterweegbree Schedefonteinkruid [x] Zwarte bes

Link beheerplan Kalverpolder

Tags: planten lijstjes inventarisatie