vogels

Broedvogels

Natuurlijk zijn er heel veel broedvogels in de Kalverpolder. Het is een natuurgebied waarvan de meeste landjes niet eens door mensen betreden mogen worden. Vogels vinden er rust genoeg om een nest te bouwen. Veel van de vogels doen het land van Siem ook vaak aan.

... Lees verder …

Tags: vogels lijstjes inventarisatie

Trekvogels in de Kalverpolder

Enkele overwinterende en doortrekkende vogels uit het Beheerplan Kalverpolder. Er is ook een lijst met broedvogels. De lijst hieronder is van dubbele soorten ontdaan.

De vogels met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gezien.

... Lees verder …

Tags: vogels lijstjes inventarisatie