Wat Gaat Er Goed

May 20, 2022

Het is nu het vierde jaar dat we het Land van Siem onder ons beheer hebben. En dus het derde jaar dat er minder gemaaid is, en waar nodig het maaisel verwijderd is. En daarmee veranderd het land. Sommige planten balen er van, anderen zijn er gebaat bij.

Dit is een lijstje van de dingen die (te) goed gaan.

Rietorchis

rietorchis

Allereerst de rietorchies. Daar gaat het goed mee. Van 6 stuks in het eerste jaar, naar 21 in het tweede, 80 in het derde en nu, in het vierde jaar, komt een schatting op meer dan 200 uit. Ik vermoed dat de orchis er een paar jaar over doet om tot bloei te komen, want veel exemplaren blijven slechts blad, maar ze staan er wel. En met een paar jaar is het hier volop orchis in de bloemenzee.

Dotterbloem

De dotterbloem is een beetje een speciale gast in de polder. De plant houdt van zuiver zoet water, en omdat de polder een beetje ziltig is/was, kwam de dotterbloem bijna niet voor. Op het land stond er het eerste jaar een. Tegenwoordig vijf. En omdat het een vroege voorjaarsbloeier is siert hij als een van de eersten het land. Ook langs de slootkanten komt hij meer voor. Van een of twee naar een stuk of zes.

Gevleugeld hertshooi

Een enkel plantje stond er in 2018. Door er om heen te maaien en de zaadjes te verspreiden zijn het er al een stuk meer geworden. Gevleugeld hertshooi past ook echt bij de natte veengronden.

Grote Ratelaar

ratelaar

Sinds het maaien gestopt is breidt hij zich uit. Ieder plantje is een zee van nieuwe ratelaars geworden. De grote ratelaar is bijna een plaag te noemen. Maar omdat hij mooi is, voedsel aan alle insecten geeft en parasiteert op gras is het een hele welkome gast.

Slanke waterbies

waterbies

De slanke waterbies maakt gebruik van de hogere waterstand en sluiert door het lagere gedeelte. Het is een onopvallend plantje, met een bleiwijze dat slecht een kleine aar is. En vanaf een kleine afstand zie je eigenlijk niet eens hoeveel hij tegenwoordig voorkomt.

Zwarte zegge

zegge

Zwarte zegge kwam altijd al voor. Maar in kleine getale. Een paar sprietjes langs de waterkant, een beetje in een dras middenstukje. Tegenwoordig vind je hele stukken zwarte zegge. In het vroege voorjaar zie je het al van afstand omdat het de begroeing een blauwe gloed geeft.

Moerasrolklaver

Moerasrolklaver

Een nieuwe soort! Bij de eerste inventarisatie kwam de moerasrolklaver niet naar voren. Dit jaar zijn er twee groeiplekken waar hij zich echt uitbreidt.