Gevleugeld Hertshooi

Gevleugeld hertshooi, of Hypericum tetrapterum, is een soort die vooral voorkomt bij veen en in drassige hooilanden. Het kruid heeft gele bloemen en bloeit aan het einde van de zomer, in juli en augustus, met gele trossen. De bloemtrossen kleuren mooi rood als ze rijpen richting zaad. Vermeerdering gaat ook via lange ondergrondse uitlopers.

De bladeren zijn tegenoverstaand en staan herhaaldelijk kruislings op de stengel. De bladeren hebben kleine kliercellen, waardoor het lijkt alsof er kleine gaatjes in zitten. Zeker met een loepje is dit goed te zien. Binnen dezelfde familie, Hypericum, vind je ook Sint-Janskruid, met ook weer die kliercellen op de bladeren.

Gevleugeld hertshooi wijkt, naast de standplaats, af van Sint-Janskruid door de vier lijsten langs de stengel, de vleugels, die het ook zijn naam geven.

De soort is een indicatorsoort voor het dotterbloemgrasland

Gevleugeld hertshooi

Bron: Wikipedia

Tags: dotterbloemgrasland