Slanke Waterbies

De Slanke waterbies is een overblijvende, wintergroene, plant uit de Cypergrassenfamilie. Het is typisch zo’n plantje die op het eerste oog als gras bestempeld wordt.

Maar Slanke Waterbies is meer dan gras. Het zegt veel over het gebied waar het groeit.

Slanke waterbies komt voor in stabiele ‘oude’ overgangssituaties tussen nat en droog, maar iets hoger in die gradient dan gewone waterbies en vaak gekoppeld aan zout-zoetcontrasten. De groeiplaatsen overstromen minder en de bodems zijn vaak wat venig en zilt.
Vegetaties met slanke waterbies zijn vaak relatief soortenrijk. Dikwijls is de soort een goede indicator voor de wat betere overgangsmilieus.

Via Ecopedia.be

Slanke waterbies is ook een indicator van een goede toestand voor Zilverschoongrasland, een van de doeltypen van de botanisch waardevolle graslanden. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend en matig afgenomen.

Tags: zoutminnend