Planten in het Land van Siem

Er komen zoveel verschillende planten op het land voor dat ik ze nooit allemaal kan beschrijven. Maar bekijk zeker ook even de lijst met karakteristieke planten die van de Kalverpolder.

Ratelaar

De ratelaar is zo’n plant die “goed uitkomt”. Het doel van het Land van Siem is om het gras te verminderen en de soortenrijkdom te vergroten. De ratelaar helpt daarbij, doordat het parisiteert op gras. In de winter maakt de ratelaar wortels aan en het tapt hiermee de wortels van grassen af. ... Lees verder …

Waterpunge

Waterpunge is kenmerkend voor een niet te voedselrijke brakke bodem. De soort is in Nederland plaatselijk vrij algemeen, maar alleen daar waar zout een invloed op het milieu heeft, zoals de kuststreken en langs het IJsselmeer. Ook de Kalverpolder is, of was (? ... Lees verder …

Scherpe Boterbloem

Boterbloemen en veldzuring, 8 mei 2019, klik voor vergroting. Boterbloemen zijn een beetje giftig waardoor grazend vee het laat staan. Maar omdat het gif vervliegt als het gemaaid en gedroogd wordt worden weilanden met veel boterbloemen wel als hooiland gebruikt. ... Lees verder …

Zuring

Zuring is een plant die, weinig verrassend, van zure grond houdt. En hij smaakt ook nog eens zuur. Je hoort wel eens de verhalen van mensen die de stengels als een soort snoepgoed gebruikten. Een beetje zoals ik vroeger van de vieze zure matjes at. ... Lees verder …

Waterscheerling

De Scheerling ontleent zijn naam aan een oud nederlands woord screninc, dat drek of mest betekent. Het geeft een idee hoe de plant ruikt. Olivier Pichard - CC BY-SA 3.0 Ondanks de lucht is het wel een mooie plant. Een schermbloemige met grote helderwitte schermen vol bloemen. ... Lees verder …

Pinksterbloem

De eerste pinksterbloemen zag ik op 12 april bloeien. Klik voor grotere foto De eerste planten zag ik aan de kanten staan, op de wat hogere stukken, maar de pinksterbloem kan ook prima tegen natte voeten. In een natte omgeving zijn de deelblaadjes korter en vormen al snel wortels. ... Lees verder …

Dotterbloem

Het was een van de eerste bloemen van het jaar. 29 maart stuurde ik een berichtje dat ik de eerste bloemen had gevonden. Paardenbloem en boterbloem niet meetellende dan, want die zijn er dan ook al hoor. Echte bloemen dus, en gelijk een hele bos. ... Lees verder …

Tags: dotterbloemgrasland eetbaar

Oeverzegge

Zegges zijn zo’n familie die zonder kennis van zaken gewoon gras noemt. En zo was er in een hoek van het land altijd een stukje “grof gras” waar ik al vaker naar gekeken had. Maar het punt waarop ze uitlopenen de bloemvrucht (aren) zich ontwikkelt is het punt waarop een determinatie makkelijker wordt. ... Lees verder …

Lisdodde

Iedereen kent de lisdodde, weinigen kennen hem bij naam. Maar als ik Sigaar zeg dan weet iedereen ineens welke plant je bedoeld. De plant wordt gezien als de held van de paludicultuur, natte landbouw. Door de bodemdaling door lage grondwaterstanden gaan er steeds meer stemmen op voor verhoging. ... Lees verder …

Tags: waterkant

Echte koekoeksbloem

Fragiel, breekbaar, een zwak gestel. Of juist een pure schoonheid. Kies maar, de echte koekoeksbloem is een plant die aan beide beschrijvingen voldoet.

... Lees verder …