Ratelaar

Grote ratelaar

De ratelaar is zo’n plant die “goed uitkomt”. Het doel van het Land van Siem is om het gras te verminderen en de soortenrijkdom te vergroten.

De ratelaar helpt daarbij, doordat het parisiteert op gras. In de winter maakt de ratelaar wortels aan en het tapt hiermee de wortels van grassen af. Het steelt zodoende voedingsstoffen die dus niet naar het gras gaan. Waar de ratelaar staat is het gras ook vaak wat lager en komen eerder soorten als de rietorchis voor.

Grote ratelaar

Ratelaar tussen de koekoeksbloemen.

Het zaad van de ratelaar is maar een jaar kiemkrachtig. Dus als je vroeg maait, voordat de plant zijn zaad verspreid, kan het zich niet voortplanten en is er geen reservezaad in de grond. Best lastig als je zelf als plant ook nog eens eenjarig bent.

Evolutionair niet al te slim, en dus vind je sommige soorten ratelaars als kwetsbaar terug op de rode lijst.