Lisdodde

Iedereen kent de lisdodde, weinigen kennen hem bij naam. Maar als ik Sigaar zeg dan weet iedereen ineens welke plant je bedoeld.

De plant wordt gezien als de held van de paludicultuur, natte landbouw. Door de bodemdaling door lage grondwaterstanden gaan er steeds meer stemmen op voor verhoging. En dan moeten er alternatieven komen voor de boeren die hun akkergronden zien vernatten door de hogere grondwaterspiegel. En dan hoor je de hele tijd de Lisdodde genoemd worden. Veevoer, isolatiemateriaal en zelfs plaatmateriaal, de lisdodde is veelzijdig.

Heel sterk spul, brandwerend en van nature schimmelwerend door de natuurlijke afweer van de plant. Lisdodde legt langdurig koolstof vast en vervangt bijvoorbeeld platen van piepschuim, rockwool en houtvezel, die bij de productie veel energie kosten.

Christian Fritz, onderzoeker bij de Radboud Universiteit

Het zal nog wel even duren voor het zover is. Gelukkig wonen wij in een natuurgebied, daar zijn de waterstanden al hoog en kunnen we volop genieten van deze mooie plant.

Lisdodde

Tags: waterkant