Waterpunge

Waterpunge is kenmerkend voor een niet te voedselrijke brakke bodem. De soort is in Nederland plaatselijk vrij algemeen, maar alleen daar waar zout een invloed op het milieu heeft, zoals de kuststreken en langs het IJsselmeer.

Ook de Kalverpolder is, of was (?), licht brak doordat zout- en brak water uit de Zuiderzee en het Noordzeekanaal een lange tijd invloed op de zaanstreek hebben gehad. Je ziet het wel in meer soorten terug, echt lepelblad kwam bijvoorbeeld voor, een zoutminnende plant. Tegenwoordig vind je nog zilte rus, ruwe bies en snavelruppia, planten die een beetje brak water niet erg vinden. En soorten die niet tegen zout kunnen, zoals de gele plomp, zie je hier veel minder.

Het is natuurlijk niet zo dat er nog een directe invloed van zoutwater is, maar in de bodem zit het nog wel en via kwel komen er kleine hoeveelheden zout in het oppervlaktewater.