Zoogdieren in de Kalverpolder

In het Beheerplan Kalverpolder staat een lijst van enkele zoogdieren die in de polder voorkomen. Alle waarnemingen hier zijn meer dan 10 jaar geleden gedaan met als laatste 2006.

Soorten met een [x] achter de naam zijn dieren die gespot zijn in het Land van Siem.

Naam  
Dwergvleermuis [x] Bunzing Bruine rat
Meervleermuis [x] Hermelijn Bosmuis
Watervleermuis Huispitsmuis Dwergmuis [x]
Laatvlieger Bosspitsmuis Huismuis
Mol [x] Haas [x] Noordse woelmuis
Egel Muskusrat

Tags: zoogdieren lijstjes inventarisatie