Libellen in de Kalverpolder

Alle waarnemingen zijn gedaan in periode 2004-2005. Libellen met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gevonden.

Naam  
Lantaarntje Paardenbijter Gewone oeverlibel
Kleine roodoogjuffer Vroege glazenmaker Bruinrode heidelibel
Grote keizerlibel

Link Beheerplan Kalverpolder

Tags: libellen insecten lijstjes inventarisatie