Amfibieën in de Kalverpolder

Amfibieën in de Kalverpolder. De Amfibieën met een [x] achter de naam zijn soorten die ook op het Land van Siem zijn gespot.

Naam  
Rugstreeppad Gewone pad Meerkikker 1
Kleine watersalamander Bruine kikker Bastaard kikker 2

Bron: Observaties J.Noordijk, via het beheerplan Kalverpolder

  1. ook wel Grote groene kikker genoemd
  2. ook wel Middelste groene kikker genoemd