Amfibieën in de Kalverpolder

Amfibieën in de Kalverpolder. De Amfibieën met een [x] achter de naam zijn soorten die ook op het Land van Siem zijn gespot.

Naam  
Rugstreeppad Gewone pad Meerkikker 1
Kleine watersalamander Bruine kikker Bastaard kikker 2

Bron: Observaties J.Noordijk, via het beheerplan Kalverpolder

1) ook wel Grote groene kikker genoemd
2) ook wel Middelste groene kikker genoemd