lijstjes

Planten in de Kalverpolder

February 2, 2019

In het Beheerplan Kalverpolder staat een lijst van 78 karakteristieke en/of minder algemene plantensoorten genoemd die in de Kalverpolder voorkomen.

De planten met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gevonden.

... Lees verder …

Tags: planten lijstjes inventarisatie

Broedvogels

Natuurlijk zijn er heel veel broedvogels in de Kalverpolder. Het is een natuurgebied waarvan de meeste landjes niet eens door mensen betreden mogen worden. Vogels vinden er rust genoeg om een nest te bouwen. Veel van de vogels doen het land van Siem ook vaak aan.

... Lees verder …

Tags: vogels lijstjes inventarisatie

Libellen in de Kalverpolder

Alle waarnemingen zijn gedaan in periode 2004-2005. Libellen met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gevonden.

... Lees verder …

Tags: libellen insecten lijstjes inventarisatie

Paddestoelen in de Kalverpolder

February 1, 2019

In totaal zijn er 76 soorten paddestoelen waargenomen tijdens veldonderzoek, maar in het Beheerplan Kalverpolder staan er maar 18 vermeld. Alle vermelde soorten zijn gevonden op rietpercelen.

De waarnemingen zijn meer dan 10 jaar oud (periode 2002-2005).

... Lees verder …

Tags: paddestoelen lijstjes inventarisatie

Trekvogels in de Kalverpolder

Enkele overwinterende en doortrekkende vogels uit het Beheerplan Kalverpolder. Er is ook een lijst met broedvogels. De lijst hieronder is van dubbele soorten ontdaan.

De vogels met een [x] achter de naam zijn soorten die ik ook in het weiland heb gezien.

... Lees verder …

Tags: vogels lijstjes inventarisatie

Vissen in de Kalverpolder

Zomaar vissen in de Kalverpolder mag niet, je moet dan lid zijn van de plaatselijke visvereniging, Esox, die het visrecht in het water pacht.
Esox is al een oude vereniging en altijd nauw betrokken geweest bij de Kalverpolder. Het is ontstaan uit een stel vrienden die van de rechthebbende beroepsvisser vergunningen kochten. Dat was begin jaren vijftig, je kon dan een vergunning kopen, waar je wat aas bij kreeg en je kon een bootje huren. Het vissen ging op snoek.

... Lees verder …

Tags: vissen lijstjes inventarisatie

Vlinders in de Kalverpolder

Vlinders in de Kalverpolder, waarnemingen uit 2005.

... Lees verder …

Tags: vlinders insecten lijstjes inventarisatie

Zoogdieren in de Kalverpolder

In het Beheerplan Kalverpolder staat een lijst van enkele zoogdieren die in de polder voorkomen. Alle waarnemingen hier zijn meer dan 10 jaar geleden gedaan met als laatste 2006. Soorten met een [x] achter de naam zijn dieren die gespot zijn in het Land van Siem. ... Lees verder …

Tags: zoogdieren lijstjes inventarisatie