Zomprus

Zomprus is een zeer algemeen voorkomende plant van natte, voedselrijke, zoete of brakke grond in graslanden. Hij staat aan slootkanten en veenmoerassen, maar kan ook op meer zandige bodems voorkomen.

zomprus

Bron: Wikipedia

De zomprus is te onderschijden door de bloemdekbladen, bij zomprus zijn de buitenste bloemdekbladen spits, met uit de top tredend spitsje, 2,5-3,5 mm lang (Heukels).

Op zomprus vind je soms een vergroeing door de Russenbladvlo (Livia junci) waarbij de bloemen helemaal vervormen.
zomprus gal

Naast zomprus staat er ook zilte rus, paddenrus, ziltige greppelrus, pitrus en biezenknoppen op het land van Siem.