Waterkruiskruid

Waterkruiskruid (Jacobaea aquatica) is de zuster van het bekendere Jacobs kruiskruid uit de familie van de composieten.

In 2018 kwamen er enkele exemplaren voor in het land, tegenwoordig (2021) staan in het de nattere middenstuk van het land, waar de plant zich prima thuis voelt.

De lichtgroene bladeren zijn liervormig, de eindlob ervan is ongeveer half zo lang als het blad, goed te zien in het herbarium. Tijdens de bloei zijn de bijna eironde wortelbladeren vaak nog aanwezig.

herbarium

verspreiding